S’ha obert el període de sol·licitud i renovació llicència esportiva i ja es poden tramitar les llicències per la temporada 2019. Qui necessiti que li gestionem la llicència només cal que contesti el mail confirmant:

  1. Tipus de llicència. Adjuntem document informatiu dels tipus de llicència amb els corresponents preus, aquest document amb els corresponents preus son els de la Federació, el Club no aplica cap marge de benefici.
  1. Adreça de correu electrònic
  1. Telèfon mòbil
  1. Fitxer jpg per si vol que figuri la seva foto a la fitxa de la Federació
  1. Certificat Mèdic d’aptitud esportiva. Només es necessari:
  1.         “Serà obligatori adjuntar en el programa, la revisió mèdica per a tots els federats de competició (des de Cadets a Màster 60), ja sigui la del 2018, o bé la nova que han fet per al 2019 (validesa de dos anys Naturals). Sense aquests camps omplerts l’aplicatiu no deixarà continuar amb la tramitació de la llicència.

 

  1. Comprovant de pagament efectuat de l’import de la llicència més els 15€ de quota de soci 2018. La transferència s’ha d’efectuar al número de compte del Club i al concepte ha de figurar el nom del soci i tipus de llicencia (FCC o RFEC-UCI).